تایل سازه پنهان ( سپری مخفی )

در سقف های کاذب تایل سازه پنهان ، پانل ها با نیروی عمود به سطح و سازه نگهدارنده و تحت فشار جا میخورند و با نیروی کششی رو به پائین از جا خارج میشوند. با توجه به قابلیت باز و بسته شدن پانل ها از پائین ، در اماکنی که محدودیت ارتفاع داشته یا حرکت و چرخش پانل در پشت سقف به سختی امکان پذیر است ، انتخاب تایل سازه پنهان ارجحیت دارد. هنگام استفاده از تایل سازه پنهان باید از عدم امکان نفوذ فشار باد به داخل سقف کاذب ( در فضای بیرون از ساختمان ) و تعداد مناسب و استحکام آویز نگهدارنده و توان مقاومت در برابر فشار رو به بالا و پائین ( به خصوص در اماکنی که سقف به دفعات باز و بسته خواهد شد ) اطمینان داشت و برای آویز گیری بهتر است از آویز فنری یا شاسی آهنی ( آهنکشی ) استفاده نمود.

تاثیر فشار باد از پشت بر سقف کاذب تایل سازه پنهان

سازه اصلی و حمل کننده ( کاریر ) در تایل سازه پنهان دارای طول 300cm میباشد. سازه اصلی در جهت عرضی بصورت خطوط موازی و با فاصله های 30cm و 60cm و در جهت طولی با وصل شدن به همدیگر توسط اتصال طولی ، اجرا میگردند. پانل های آلومینیومی وظیفه تنظیم و حفظ فاصله سازه اصلی را برعهده دارند. نتیجه اجرای سپری های تایل سازه پنهان به صورت خطوط موازی دیده میشود.

پانل پر کننده ی آلومینیومی:

  • با ضخامت 0.7 میلیمتر ( از ورق 0.60 میلیمتر )
 سازه نگهدارنده  پانل پر کننده
 نشان  سپری  نشان  ابعاد cm  تیپ قطر سوراخ mm  رنگ پودری 
 سپری مخفی  مخفی  تایل سازه پنهان 60  60*60  بدون سوراخ  -  دلخواه
 وسط پانچ  2 و 4 و 5 مربعی
 تمام پانچ
 تایل سازه پنهان 30  30*30  بدون سوراخ  -
 وسط پانچ  2 و 4 و 5 مربعی
 تمام پانچ

 

لوازم زیرسازی و متعلقات جانبی تایل سازه پنهان:

 نشان  تصویر  نام   ضریب مصرف جهت 1.80 مترمربع
 60*60  30*30
 سپری مخفی  سپری مخفی  سپری مخفی 300cm  1 شاخه  2 شاخه
   اتصال طولی سپری مخفی  اتصال طولی سپری مخفی  1 عدد  2 عدد
   کلیپ سپری مخفی  کلیپ سپری مخفی  3 عدد  6 عدد
 ست آویز فنری  ست آویز فنری  ست آویز فنری  3 عدد  6 عدد
   قفل ناودانی  قفل ناودانی   
 ناودانی لبه  ناودانی لبه  ناودانی لبه   
 پروفیل دور گریلیوم - نبشی / ناودانی  پروفیل دور گریلیوم - نبشی / ناودانی  پروفیل دور گریلیوم - نبشی / ناودانی  

 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به گروه تزئینی طاها می‌باشد.