گروه تزئینی طاها|تماس با ما

تماس با ما

پست الکترونیکی: info@taha-dg.com
کانال محصولات گروه تزئینی طاها  👇
@TahaCeiling

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دفتر تهران - تلفکس 22426141_21_98+ 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

کارخانه تهران - جاجرود - مقابل پمپ بنزین کمرد - خیابان الماس - پلاک 38
 تلفن 76263631_21_98+ - فکس 76263632_21_98+ - موبایل 1199291_912_98+ 
 
دفتر قزوین - خیابان نادری شمالی - مقابل بیمارستان بوعلی - پلاک 22

 

تلفن 33347382_28_98+ - فکس 33337382_28_98+ - موبایل 1812070_912_98+