گروه تزئینی طاها|طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح

جزئیات طرح یا پروژه - طرح 4

پمپ بنزین رسولی

اجرای گریلیوم بصورت مستقیم در باکس های دکوراتیو و منقطع کامپوزیت پانل و 1cm بالاتر از ابرویی
استفاده از گریلیوم با پایه ی رنگ پلی استر
استفاده از چراغ های آنادایز با ابعاد مناسب و فریم هم رنگ گریلیوم
استفاده از آویز فنری و قطعات اختصاصی طاها
اجرای رنگ مشکی مات در فضا و تاسیسات پشت سقف کاذب