گروه تزئینی طاها|طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح

جزئیات طرح یا پروژه - طرح 4

مرکز تجاری خلیج فارس

اجرای گریلیوم به صورت مورب در باکس های دکوراتیو و منقطع گچ برگ و 5cm بالاتر از تراز ابرویی
استفاده از چراغ های با ابعاد مناسب
استفاده از آویز فنری و قطعات اختصاصی طاها
اجرای رنگ مشکی مات در فضا و تاسیسات پشت سقف کاذب