متروی مجلس

طراحی و اجرای سقف کاذب متروی مجلس
 متروی مجلس

مرکز تجاری کیش

طراحی و اجرای سقف کاذب مرکز تجاری کیش
ادامه arrow
 مرکز تجاری کیش

استخر روزبه

طراحی و اجرای سقف کاذب استخر روزبه
ادامه arrow
 استخر روزبه

 تربیت بدنی قزوین 

طراحی و اجرای سقف کاذب تربیت بدنی قزوین
ادامه arrow
 تربیت بدنی قزوین
             
   گریلیوم گریلیوم

سقف های کاذب و آکوستیک آلومینیومی گریلیوم در رده ی سقف های متحرک ، باز و دکوراتیو بوده و نمای قابل رؤیت آن تشکیل شده از تیغه های ایستاده و متقاطعی که داخل آنها خالی است. گریلیوم زیر مجموعه ی مهمی از سقف های کاذب سلولی را تشکیل داده و با توجه به عدم کاهش حجم ، شکست صوت ، تنوع رنگ بندی ، قابلیت نور پردازی از سطح و از پشت ، ... در این گروه ، گزینه ای ایده آل

 

 

 

 

 

 

 لوکسالون لوکسالون
...
 
   پره ای پره ای
...

 

 

 

 

 

 

 فاساد فاساد
 ...
 
   تایل تایل
سقف های کاذب و آکوستیک تایل در رده ی سقف های متحرک ، بسته و دکوراتیو میباشد. نمای غالب و قابل رؤیت سقف کاذب تایل عبارت است از سطوح با شیار و خطوط متقاطع مربع و مستطیل شکل 30cm و 60cm و ... که از پانل های آلومینیومی ، مینرال ( الیاف معدنی ) ، گچی ، ... پر گردیده است. پانل ها با نیروی عمود بر سطح جا خورده و یا از جا خارج میشوند. قابلیت جذب صوت و کاهش حجم و

 

 

 

 

 

 

 شبکه شبکه
  ...
 
 

 بافل 

بافل
... 

ادامه

 

 

 

 

 

 

دامپا 

دامپا 

سقف های کاذب و آکوستیک آلومینیومی دامپا در رده سقف های متحرک ، بسته و دکوراتیو بوده و نمای غالب و قابل رؤیت دامپا عبارت است از سطوح با شیار و خطوط موازی که از پانل های آلومینیومی با عرض 10cm و 20cm و طول دلخواه ( حداکثر 600cm ) تشکیل شده است. دامپا زیر مجموعه ی مهمی از سقف های کاذب نواری را تشکیل داده و قطعات تولید شده میتوانند با نیروی سطحی و در جهت عرض دامپا جا خورده و یا از جا خارج

ادامه